Obraz olejny z 1899 roku.  Pani Aneta Biały w opisie tego dzieła na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Warszawie stwierdza: "Portret najwybitniejszego poety-liryka ostatniego ćwierćwiecza XIX wieku, Adama Asnyka (1838-1897) w otoczeniu faunów, był zarówno wyrazem czci malarza i przyjaźni dla zmarłego niewiele wcześniej druha, jak i świadectwem wzajemnego zrozumienia przez obu przyjaciół swojej twórczości. "