Ława rządowa. W 1. rzędzie siedzą wicepremierzy: Konstanty Rokossowski (z prawej), Zenon Nowak (z lewej). W 2. rzędzie od lewej siedzą wicepremierzy: Stefan Jędrychowski, Franciszek Jóźwiak, Piotr Jaroszewicz, Roman Zambrowski.

Fotografia Zbigniewa Siemaszki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.