Obraz olejny z 1880 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie