Afisz Teatru Rozmaitości z Warszawy z 1881  roku zapowiadający m.in. sztukę Władysława Koziebrodzkiego.