Fotografia Stanisława Bielejeca ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.