Drzeworyt z 1884 roku według rysunku Stanisława Witkiewicza. 

Grafika ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie