Fotografia Mieczysława Biełousa ze zbiorów Fototeki FINA