Fotografia z 1942 roku ze zbiorów archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.