Fotografia wykonana w 1946 roku ze zbiorów archiwum Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej.