Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum  Cyfrowego