Fotografia A. Masłowskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.