Litografia opublikowana w 1851 roku w Warszawie przez Cynkografię Banku Polskiego.