Ina Benita jako Maryjka (w środku) i Feliks Żukowski jako Dmetro (z prawej) w jednej ze scen filmu.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego