Obraz z XVIII w. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).