Eksponat ze Zbiorów Sztuki Wotywnej na Jasnej Górze prezentowany na  wystawie "Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku" na Zamku Królewskim w Warszawie. 

Fot. Andrzej Ring, Lech Sandzewicz / Zamek Królewski w Warszawie.