Eksponat ze Zbiorów Muzeum Warmii i Mazur prezentowany na  wystawie "Rządzić i olśniewać. Klejnoty i jubilerstwo w Polsce w XVI i XVII wieku" na Zamku Królewskim w Warszawie.