Fotografia z 1915 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego