Fotografia Marka Munza ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego