Fotografia z 1936 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego