Portret z około 1780 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.