Grafika z pierwszej ćwierci XVIII w. 

Źródło kopii cyfrowej: www.bildarchivaustria.at.