Fotografia Mariana Fuska ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.