Portret w: Przyjaciel Ludu, rok 7, nr 10, Leszno, 5 września 1840, s.73.