Litografia opublikowana we Wrocławiu około 1845 roku.