Napis otokowy głosi: "Gabriel Castelanus Plocensis Capitaneus Neocorcin consortes Lanckorońska Succamera* *rius Sendomirensis Secundo Szembekówna", co, po dokonaniu korekty pojawiającego się tu błędu, można przetłumaczyć jako "Gabriel, Kasztelan Płocki, Starosta Nowokorczyński, małżonki: Lanckorońska, podkomorzanka sandomierska (w oryginale błędnie "Podkomorzy Sandomierski"), druga żona Szembekówna".

Ten, zapewne imaginacyjny, portret Gabriela Krasińskiego (zm. 1676), Kasztelana Płockiego, jest fragmentem drukowanego drzewa genealogicznego Krasińskich, datowanego na rok 1848, w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl