Obraz olejny z 1925 r. 

Źródło kopii cyfrowej: ArtLviv-Online. com.