Fotografia z lat 1926-1928 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.