Fotografia pozowana ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.