Generał dywizji Władysław Sikorski podczas zwiedzania zakładu zdrojowego  w Krynicy w rozmowie z dyrektorem zakładu, inżynierem Leonem Nowotarskim.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego