Obraz olejny z 1888 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: sztuka.agraart.pl.