Fotografia z lat 1935-1937 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.