Budowa nowego gmachu biblioteki była koniecznością ze względu na fatalne warunki przechowywania księgozbioru Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inicjatorem i organizatorem całego przedsięwzięcia był rektor uniwersytetu Stanisław Estreicher. W 1929 roku rozpisano konkurs na gmach biblioteki, który wygrały projekty Wacława Krzyżanowskiego. Budowa ruszyła w 1931 roku i trwała z przerwami do 1939 roku. W budowli zastosowano konstrukcje żelbetową oraz żelazo łączone metodą spawania. Takie rozwiązanie było pierwszą realizację tego rodzaju w Europie, a jego autorem był Stefan Bryła. Budynek Biblioteki Jagiellońskiej jest uznawany za jedno z najwybitniejszych dzieł monumentalnych  architektury polskiej okresu II Rzeczpospolitej.

Fotografia Tadeusza Święchowicza wykonana 11.03.2018 r.