Marszałek Józef Piłsudski w otoczeniu uczestników gry wojennej. W pierwszym rzędzie widoczni m.in.: płk Juliusz Zulauf (1. z lewej), gen. Wiktor Thommee (3. z lewej), płk Janusz Gąsiorowski (1. z prawej), płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski (2. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.