Fotografia Tadeusz Święchowicza wykonana 8.06.2018 r.