Akwatinta Wilhelma Friedricha Schlotterbecka według wzoru Williama Allana.  Rycina opublikowana w tłumaczeniu francuskim poematu Stanisława Trembeckiego "Sophiowka", wydanym w Wiedniu w 1815 roku (s. 80).