Obraz olejny z 1931 roku ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego.