Stoją od lewej: aktor Aleksander Żabczyński, śpiewak Jerzy Czaplicki, tancerka Loda Halama, śpiewaczka Nina Grudzińska i Blachman.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.