Portrety opublikowane w książce Jakuba Gieysztora "Pamiętniki z lat 1857-1865 poprzedzone wspomnieniami osobistemi Tadeusza Korzona oraz opatrzone przedmową i przypisami. T.1",  wydanej w Wilnie w 1921 roku (s. 251).