Widoczni m.in.: hr Tarnowski, Antoni Słonimski (pierwszy z lewej), Jan Parandowski (pierwszy z prawej), Janina Konarska, Sochowski, kapitan Mieczysław Lepecki (trzeci z prawej), Ferdynand Goetel (drugi z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.