Widoczni m.in.: Wilhelm Wilk-Wyrwiński (3. z lewej), Juliusz Kaden-Bandrowski (4. z lewej), Michał Żymierski (5. z lewej).

Fotografia z lat 1914-1917 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.