Stoją od lewej: szermierz Tadeusz Friedrich, wioślarz Jan Mikołajczak, szermierze: Marian Suski i Władysław Dobrowolski; wioślarze: Janusz Ślązak, Jerzy Braun, Edward Kobyliński, Stanisław Urban, Henryk Budziński. Siedzą od lewej: Zygmunt Siedlecki (wieloboista), Zygmunt Heliasz, Janusz Kusociński i sternik Jerzy Skolimowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.