Wieniec składają: kpt. Zenon Małłysko, kpt. Leszek Lubicz-Nycz, z tyłu widoczny wiceprezes Polskiego Związku Szermierczego płk Felicjan Plato Bałaban, członkowie ekipy: Tadeusz Friedrich, por. Marian Suski oraz kpt. Władysław Segda.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.