Portrety (zapewne fikcyjne) w "Gnieździe Cnoty" Bartosza Paprockiego, 1578, s. 29.