Fotografia z 1926 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego