Fotografia Romualda Pieńkowskiego ze zbiorów Fototeki FINA.