Fotografia wykonana prawdopodobnie w marcu 1921 r.