Pocztówka z reprodukcją obrazu P. Merwarta, wydana w Krakowie przez Czytelnię Artystów Teatru Miejskiego w 1912 r.