Litografia Andreasa Stauba z około 1830 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).