Obraz olejny namalowany ok. 1816 roku ze zbiorów Muzeum Naodowego w Warszawie