Fotografia Antoniego Pęcherskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.